THỦ TỤC CHO THUÊ SỞ HỮU TẠI VIỆT NAM

Theo luật nhà ở Việt Nam sửa đổi, từ tháng 7 năm 2015, người nước ngoài có quyền sở hữu tài sản trong tối đa 50 năm và được hưởng các quyền chuyển nhượng hoặc bán tài sản giống như công dân Việt Nam.
Để cho thuê bất động sản tại Việt Nam, chủ sở hữu cần làm theo các bước sau:
1. Đăng ký Giấy chứng nhận Doanh nghiệp (BC) và Thông báo Mã số Nhận dạng Thuế (TIN)
Giấy chứng nhận kinh doanh do Ủy ban nhân dân huyện nơi đặt bất động sản cấp.
Thông báo mã số thuế được cấp bởi Cục thuế
Mặc dù BC và TIN được ban hành bởi các phòng ban khác nhau, Ủy ban Nhân dân Quận 7 có thể phối hợp với Cục Thuế để cung cấp BC và TIN cùng nhau.
 
Để có BC và TIN, chủ sở hữu cần có các tài liệu sau:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu bản quyền hoặc hợp đồng bán hàng thực sự sao chép cung cấp thông tin chủ sở hữu thực sự
- Bản sao thực sự của thẻ căn cước Việt Nam
- Bản sao thật của sách gia đình Việt Nam
- Điền các mẫu yêu cầu.
- Một thư mục bằng nhựa để giữ tất cả các giấy tờ trên
Tất cả các tài liệu được gửi cho Ủy ban nhân dân quận của chủ sở hữu.
Ghi chú:
· Bản sao thực sự là bản sao có tem từ bên được ủy quyền như văn phòng công chứng hoặc Ủy ban Nhân dân Phường
· Mặc dù người nước ngoài có thể thuê bất động sản, Ủy ban Nhân dân Quận vẫn chưa cấp BC cho người nước ngoài. Vì vậy, người nước ngoài cần phải ủy quyền cho người Việt Nam thuê tài sản. Trong trường hợp này, chủ sở hữu cần gửi thư ủy quyền do văn phòng công chứng cấp.
 
2. Đăng ký Sổ dân cư với cảnh sát địa phương
 
Sổ dân cư là một tài liệu cần thiết cho tất cả người thuê nhà để chứng minh địa chỉ cư trú của họ tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những tài liệu cần thiết mà người thuê nhà cần nộp cho văn phòng xuất nhập cảnh để gia hạn thị thực.
 
Để có sổ hộ khẩu, chủ sở hữu cần có các tài liệu sau:
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hoặc hợp đồng bán hàng cung cấp thông tin chủ sở hữu thực sự.
- Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam
- Bản sao hộ chiếu, visa và ngày nhập cư mới nhất của người thuê nhà
- Sách thường trú (chúng tôi có thể mua tại cửa hàng sao chép ảnh)
Tất cả các tài liệu được nộp cho cảnh sát địa phương nơi tài sản nằm. Tài liệu phải được chủ sở hữu gửi.
3. Nộp thuế thu nhập, thuế GTGT và thuế Môn bài
 
Có 3 loại thuế mà chủ nhà phải trả cho Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Họ đang:
- Thuế thu nhập: 5% tiền thuê
- Thuế GTGT: 5% tiền thuê
- Thuế môn bài: 1.000.000 đồng / năm
Thuế môn bài phải được trả hàng năm ngay cả khi không có tiền thuê nhà. Nếu chủ sở hữu không muốn trả thuế giấy phép, chủ sở hữu nên làm giấy để chấm dứt hoạt động cho thuê.
Để nộp thuế, chủ sở hữu có các tài liệu sau:
- Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân Việt Nam
- Bản sao Thông báo Mã số thuế (TIN)
- Bản sao hợp đồng thuê
- Điền vào mẫu yêu cầu